woensdag 10 december 2014

Transparantie

Johann Wolfgang von Goethe                                                              Spreuk 40
                                                                          Hoofdstuk 1: Het onderscheidenHet duistere van zekere axioma's is slechts relatief. Niet alles is toehoorders duidelijk te maken, wat zij die zich uiten volkomen helder is.


Die Dunkelheit gewisser Maximen ist nur relativ. Nicht alles ist dem Hörenden deutlich zu machen, was dem Ausübenden einleuchtet.Rudolf Steiner                                                                                  Commentaar
                                                                                   bij spreuk 27 tot en met 45De door mensen verworven waarheden zijn in hun fijnere vertakkingen en in de gevoelsnuances, waarmee ze worden begeleid, zo intiem en individueel, dat ze naar hun volle inhoud, door een tweede niet totaal begrepen kunnen worden. Men kan eigenlijk alleen zichzelf echt begrijpen. In een discussie sluiten de voorstellingen die twee mensen met één en hetzelfde woord verbinden nooit naadloos bij elkaar aan.


Die von dem Menschen gewonnenen Wahrheiten sind in ihren feineren Verzweigungen und in den Gefühlsnuancen, von denen sie be gleitet werden, so intim und individuell, daß sie, ihrem vollen Gehalte nach, von einem zweiten nicht restlos erfaßt werden können. Man kann eigentlich immer nur sich selbst richtig verstehen. In der Diskussion dekken sich niemals genau die Vorstellungen, die zwei Menschen mit einem und demselben Worte verbinden.


Audiovisuele weergave spreuk 40
Muziek
Faust Overture - Robert Schumann

6 opmerkingen:

 1. Johann Wolfgang über Die Dunkelheit gewisser Maximen.

  …En wat het goede hart, wat het voortreffelijke karakter van het hart betreft, zeg ik slechts dit: wij handelen eigenlijk alleen juist, in die mate waarin wij bekend zijn met ons Zelf.
  Duisternis over ons Zelf maakt het ons niet eenvoudig het goede te doen, want zo is het net alsof het goede niet goed zou zijn.


  …Und was das gute Herz, den trefflichen Charakter betrifft, so sage ich nur so viel: wir handeln eigentlich nur gut, insofern wir mit uns selbst bekannt sind; Dunkelheit über uns selbst lässt uns nicht leicht zu, das Gute recht zu tun, und so ist es denn ebensoviel, als wenn das Gute nicht gut wäre.
  An Knebel 08-04-1812

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Een verzuchting.
  Zo en nog is zooooooh
  We blijven in een discussie dus ‘POOR LONESOME COWBOYS’
  https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=IqwWSPksmEg

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen een gesprek en een discussie. Een discussie kan nodig zijn, zeker, maar is lang niet altijd strikt noodzakelijk. Goethe hield van gesprekken, welke hij dan ook veelvuldig voerde met allerlei mensen. Gelukkig zijn daar een aantal van vastgelegd op papier. Bijvoorbeeld in het boekwerk Gesprekken met Goethe van Johann Peter Eckermann. Hier een paar mooie uitspraken van Goethe, opgetekend in dat boek: Audiofragmenten uit Gesprekken met Goethe (Youtube).

   Bekend is ook het volgende tekstdeel uit Goethe’s Het sprookje van de groene slang en de lelie:

   ‘Waar kom je vandaan?’
   ‘Uit de onderaardse gangen, waar het goud zich bevind’, zei de slang.
   ‘Wat is heerlijker dan goud?’, vroeg de koning.
   ‘Het licht,’ antwoordde de slang.
   ‘Wat is verkwikkender dan licht?' Vroeg de eerste.
   ‘Het gesprek,’ zei de slang.


   Margarete van den Brink schreef er jaren geleden een interessant boekje over: Verkwikkender dan licht - De werkzaamheid van Christus in ontmoeting en gesprek (1994).

   Verwijderen
 3. Hoopvolle Cowboy.

  ..."Slechts door regelmatige oefening zal men voorwaarts kunnen komen"..

  ..."Nur durch geregelte Übung könnte man vorwärts kommen...
  Italienische Reise I, 17-02-1787

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Louter toegift voor Lonesome cowboys & girls

  "I'm a poor lonesome cowboy-I'm a long long way from home-And this poor lonesome cowboy-Has got a long long way to roam-Over mountains over prairies-From dawn till day is done-My horse and me keep riding-Into the setting sun*."

  Goethe verliet met paarden Karlsbad op 03-september-1786 richting de Brenner pas op weg naar Italië**.
  "Heel alleen…haaste ik mij de postkoets te nemen."

  In zijn reisverhaal geeft Goethe meer dan vijftig maal, aandacht aan paarden, hun voorkomen, hun onderscheid en verschillen, hun voer, onderkomen en verzorging.
  Behalve in 'the setting Sun' reed Goethe ook bij maanlicht.
  "Het voortreizen is een juist een heel goede zaak, indien het terug komen er niet zou zijn." Eckermann, tijdstip onbekend.


  "I'm a poor lonesome cowboy - But it doesn't bother me - 'Cause this poor lonesome cowboy - Prefers a horse for company."

  Johann Wolfgang von Goethe benijdde de Centaur – Kentauros – half paard, half mens wiens onmogelijke vorming ons niet geheel onwaarschijnlijk tegemoet treed, omdat immers op enige afstand de voorwaarts galopperende ruiters met hun paard versmolten schijnen.
  Over de paardenrenbaan: "Mens en dier versmelten hier dusdanig ineen, dat men niet weet te zeggen, wie van de twee eigenlijk de ander opvoedt." Tag und Jahreshefte 1801.
  Waar de mens zich lichamelijk nooit en te nimmer vrijer, verhevener, begunstigd voelt als te paard, waar hij, een verstandig ruiter, de matige ledematen van zo’n heerlijk dier, als waren het zijn eigen ledematen, met zijn wil aanstuurt…Schriften zur Kunst Tischbein

  "Got nothing against women - But I wave them all goodbye - My horse and me keep riding - We don't like being tied."

  Goethe's vrouw was Christiane Vulpius - 1 Juni 1765, 6. Juni 1816 - hierbij kreeg hij vijf kinderen waarvan er vier vroeg stierven.
  Goethe beschreef Christiane als warmhartig en levenslustig een 'Naturkind', een zorgzame huishoudster met praktisch verstand.
  Goethe vertoefde regelmatig buitenshuis en amuseerde zich met zo’n twaalftal bekend zijnde vriendinnen van Anna Katharina Schönkopf t/m Marianne von Willemer.

  Uit brieven aan zijn vrouw – benaderd hij haar op een toon waaruit mij vooral de praktische waarde opvalt van een vrouw. De vrouw die vooral het huis poetst, boent en schrobt, de groenten in de tuin verzorgd en de spijs bereidt, zodat meneer genoeglijk de benen kan strekken.
  Ondanks dat meneer zich veelvuldig uitdrukt in termen van' jij bent mijn liefje', zou ik de versie van Christiane willen lezen. Het toch veel zorg voor huis en tuin en niet met de ogen lonken.
  Goethe kan zich voorstellen dat haar een andere man beter zou bevallen, omdat hijzelf vele mannen vlotter en aangenamer beschouwt als zichzelf. Brieven 2-09,08-09 en 10-09-1792
  In elk geval past hij in bovenstaand liedprofiel "Nothing against woman…"

  Samengevat.
  Goethe schrijft op zondag 3 juni: "Misschien zou men veel meer dank en voordeel in zijn leven oogsten, wanneer men zich wederkerig openlijk uitsprak over datgene wat men van elkaar verwacht. Is dat gedaan, dan zijn beide partijen tevreden, en de vriendschappelijke omgang, die het eerste en laatste van alles is, doet zich dan als louter toegift voor."

  * BALLAD OF A LONESOME COWBOY tekst Pat Woods.
  **'Italienische Reise' is een reisverslag door Goethe, van september 1786 tot mei/juni 1788 tussen 1813 en 1817 bewerkt tot dagboek vorm in twee delen.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Correctie: de matige ledematen natuurlijk de machtige ledematen, ch weggelaten!
  Waar de mens zich lichamelijk nooit en te nimmer vrijer, verhevener, begunstigd voelt als te paard, waar hij, een verstandig ruiter, de machtige ledematen van zo’n heerlijk dier, als waren het zijn eigen ledematen, met zijn wil aanstuurt…Schriften zur Kunst Tischbein

  BeantwoordenVerwijderen

Overzicht van alle blogberichten op Sprüche in Prosa

2015

Spreuk 158 – Levende eenheid – 14 mei 2015

Spreuk 157 – Heuristiek – 12 mei 2015

Spreuk 156 – Illusoire inkapseling – 7 mei 2015

Spreuk 155 – Verstommen – 4 mei 2015

Spreuk 154 – Skelet en eeuwige rede – 2 mei 2015

Spreuk 153 – Geognosie en verbeeldingskracht - 30 april 2015

Spreuk 152 – Creatief omwerken – 28 april 2015

Spreuk 151 – Onderscheiden van rede en verstand – 25 april 2015

Spreuk 150 – Algemene oorzaken – 18 april 2015

Spreuk 149 – Eenvoud – 16 april 2015

Spreuk 148 – Ondeelbaar fenomeen – 15 april 2015

Spreuk 147 – Geschiedkundige methode – 13 april 2015

Spreuk 146 – Mechaniseren – 12 april 2015

Spreuk 145 – Tezamen gedacht – 11 april 2015

Spreuk 144 – Symptoom en kwaal – 9 april 2015

Spreuk 143 – Werking en oorzaak – 8 april 2015

Spreuk 142 – Nadelen bij vragen over oorzakelijkheid – 6 april 2015

Spreuk 141 – Causaliteitsdenken – 5 april 2015

Spreuk 140 - Nabijgelegen fenomenen en hardleersheid – 4 april 2015

Spreuk 139 – Fenomenen gewaarworden – 3 april 2015

Spreuk 138 – Mensheidsformaat of kleingeestigheid – 2 april 2015

Spreuk 137 – Oerfenomenen en angst – 31 maart 2015

Spreuk 136 – Karakteristieke oerfenomenen – 30 maart 2015

Spreuk 135 – Kernvraagstukken – 29 maart 2015

Spreuk 134 – Oorspronkelijke condities – 28 maart 2015

Spreuk 133 – Voortgang onderzoek – 23 maart 2015

Spreuk 132 – Elementaire ervaringen – 22 maart 2015

Spreuk 131 – Beroep doen op metafysica – 21 maart 2015

Spreuk 130 – Metafysica van de verschijnselen – 20 maart 2015

Spreuk 129 – Bestaan – 19 maart 2015

Spreuk 128 – Betrekkelijk en toch absoluut – 18 maart 2015

Spreuk 127 – De natuur en het bijzondere en het algemene – 17 maart 2015

Spreuk 126 – Ware symboliek – 16 maart 2015

Spreuk 125 – Bijzonder algemeen – 15 maart 2015

Spreuk 124 – Geldige algemeenheid – 14 maart 2015

Spreuk 123 – Trefzeker – 13 maart 2015

Spreuk 122 – Operationeel waarheidsgevoel – 12 maart 2015

Spreuk 121 – Waarde van fenomenen – 11 maart 215

Spreuk 120 – Experiment – 10 maart 2015

Spreuk 119 – Uitvindingen en ontdekkingen – 9 maart 2015

Spreuk 118 – Principe van de kleurschakering – 8 maart 2015

Spreuk 117 – Werkende beginselen – 25 februari 2015

Spreuk 116 – Deelverklaring – 24 februari 2015

Spreuk 115 – Van weten naar wetenschap – 23 februari 2015

Spreuk 114 – Groeiende twijfel – 22 februari 2015

Spreuk 113 – Waarachtig en leugenachtig – 21 februari 2015

Spreuk 112 – Wetenschappelijke zekerheid – 20 februari 2015

Spreuk 111 – Spinozisme versus machiavellisme – 19 februari 2015

Spreuk 110 – Enthousiast overdenken – 18 februari 2015

Spreuk 109 – Consequenties – 17 februari 2015

Spreuk 108 – Praktijk en mensenverstand – 16 februari 2015

Spreuk 107 – Filosofie en mensenverstand – 15 februari 2015

Spreuk 106 – Kritiek van het mensenverstand – 14 februari 2015

Spreuk 105 – Algemeen verstand – 13 februari 2015

Spreuk 104 – Genius – 12 februari 2015

Spreuk 103 – Markant – 11 februari 2015

Spreuk 102 – Onderscheid en verstand – 10 februari 2015

Spreuk 101 – Uit elkaar houden en invoegen – 9 februari 2015

Spreuk 100 – Poëzie van het genie – 8 februari 2015

Spreuk 99 – Uiterlijk en innerlijk – 7 februari 2015

Spreuk 98 – Gewoon bekijken en zuiver aanschouwen – 6 februari 2015

Spreuk 97 – Zuiver opvatten en recht doen – 5 februari 2015

Spreuk 96 – Vruchtbare beschouwingswijze – 4 februari 2015

Spreuk 95 – Geen mythologie en legenden in de wetenschap – 3 februari 2015

Spreuk 94 – Twee klippen – 2 februari 2015

Spreuk 93 – Niet op slot gooien – 1 februari 2015

Spreuk 92 – Analogie met goed gezelschap – 31 januari 2015

Spreuk 91 – Inductie – 30 januari 2015

Spreuk 90 – Voortschrijden – 29 januari 2015

Spreuk 89 – Axioma enthymeem – 28 januari 2015

Spreuk 88 – Ongeluk – 27 januari 2015

Spreuk 87 – Herleiden en relateren – 26 januari 2015

Spreuk 86 – Eenvoud – 25 januari 2015

Spreuk 85 – Strategie – 24 januari 2015

Spreuk 84 – Probleem onderkennen – 23 januari 2015

Spreuk 83 – Miniaturen – 22 januari 2015

Spreuk 82 – Leemten – 21 januari 2015

Spreuk 81 – Afstemmen – 20 januari 2015

Spreuk 80 – Zekere koers met open blik – 19 januari 2015

Spreuk 79 – Bekopen en losraken – 18 januari 2015

Spreuk 78 – Feedback – 17 januari 2015

Spreuk 77 – Diepgang – 16 januari 2015

Spreuk 76 – Gelijke bron – 15 januari 2015

Spreuk 75 – Speelruimte voor vergissingen – 14 januari 2015

Spreuk 74 – Onwillig mopperen – 13 januari 2015

Spreuk 73 – Direct benutten – 12 januari 2015

Spreuk 72 – Voortreffelijkheid – 11 januari 2015

Spreuk 71 – Ware wijsheid – 10 januari 2015

Spreuk 70 – Wakker ontwaken – 9 januari 2015

Spreuk 69 – Achterhalen – 8 januari 2015

Spreuk 68 – Bestendigen – 7 januari 2015

Spreuk 67 – Aanmatiging matigen – 6 januari 2015

Spreuk 66 – Geholpen worden of verward raken – 5 januari 2015

Spreuk 65 – Binnensluipen en afweren – 4 januari 2015

Spreuk 64 – Onjuiste voorstelling van zaken – 3 januari 2015

Spreuk 63 – Vasthouden of loslaten – 2 januari 2015

Spreuk 62 – Goede voornemens – 1 januari 2015

2014

Spreuk 61 – Geen idee – 31 december 2014

Spreuk 60 - Realiteitszin, aannamen en hersenschimmen – 30 december 2014

Spreuk 59 – Guitig opgestelde hypothesen – 29 december 2014

Spreuk 58 – Rijzende problemen – 28 december 2014

Spreuk 57 – Hypothesen als loopplanken – 27 december 2014

Spreuk 56 – Wirwar – 26 december 2014

Spreuk 55 - Vitterige waarnemers en grillige theoretici – 25 december 2014

Spreuk 54 – Abstraheren en concretiseren – 24 december 2014

Spreuk 53 – Nut van theorieën – 23 december 2014

Spreuk 52 – Nietszeggende gemiddelden – 22 december 2014

Spreuk 51 – Zuivere ervaring – 21 december 2014

Spreuk 50 – Productieve kracht laten gelden – 20 december 2014

Spreuk 49 – Onverloochenbaar – 19 december 2014

Spreuk 48 – Eigenheid – 18 december 2014

Spreuk 47 – Januskop – 17 december 2014

Spreuk 46 – Dialectiek – 16 december 2014

Spreuk 45 – Terminologie in verhouding tot fenomenen – 15 december 2014

Spreuk 44 – In het oog vatten en doordenken – 14 december 2014

Spreuk 43 – Taalworstelingen – 13 december 2014

Spreuk 42 – Bemoeienis – 12 december 2014

Spreuk 41 – Zelfeducatie en ondersteuning – 11 december 2014

Spreuk 40 – Transparantie – 10 december 2014

Spreuk 39 – Maximes helder bezien – 9 december 2014

Spreuk 38 – Omstreden raken – 8 december 2014

Spreuk 37 – Zwart op wit – 7 december 2014

Spreuk 36 - Gehoorbereik – 6 december 2014

Spreuk 35 – Onbegrip 5 december 2014

Spreuk 34 – Vermeend weerleggen – 4 december 2014

Spreuk 33 – Gezindheden – 3 december 2014

Spreuk 32 – Leer van Newton – 2 december 2014

Spreuk 31 – Onenigheid en problemen – 1 december 2014

Spreuk 30 – Gekante meningen – 30 november 2014

Spreuk 29 – Probleemstelling en twistappels – 29 november 2014

Spreuk 28 – Stokken en stilstaan – 28 november 2014

Spreuk 27 – Verstaanbaarheid – 27 november 2014

Spreuk 26 – Inlevingsvermogen – 26 november 2014

Spreuk 25 – Glad ijs – 25 november 2014

Spreuk 24 – Vrije val en botsing – 24 november 2014

Spreuk 23 – Antropomorfisme inherent aan menselijke natuur – 23 november 2014

Spreuk 22 – Wie of wat spreekt zich uit? – 22 november 2014

Spreuk 21 – Gelijke onderkent gelijke – 21 november 2014

Spreuk 20 – Uitgangspunt bij menselijke waarheden – 20 november 2014

Spreuk 19 – Menselijke voorstellingswijze en menselijke waarheid – 19 november 2014

Spreuk 18 – Ja en nee uit de mond van de natuur – 18 november 2014

Spreuk 17 – Verstand en hulpmiddelen – 17 november 2014

Spreuk 16 – Vrije focus – 16 november 2014

Spreuk 15 – Het onbeschrijfbare beschrijven – 15 november 2014

Spreuk 14 – Berekening en experiment – 14 november 2014

Spreuk 13 – Mens en moderne fysica – 13 november 2014

Spreuk 12 – Tolk van het verstand – 12 november 2014

Spreuk 11 – Zintuiglijke ervaringen en geestelijke vermogens – 11 november 2014

Spreuk 10 – Perspectivische wetten – 10 november 2014

Spreuk 9 – Blikrichting en corresponderende hoek – 9 november 2014

Spreuk 8 – Verschilzicht en positieverandering – 8 november 2014

Spreuk 7 – Gezichtsvermogen – 7 november 2014

Spreuk 6 – Vergelijken – 6 november 2014

Spreuk 5 – Aan- en indachtigheid – 5 november 2014

Spreuk 4 – Bedrieglijk oordeel – 4 november 2014

Spreuk 3 – Betrouwbare zintuigen – 3 november 2014

Spreuk 2 – Menselijke wijsheid – 2 november 2014

Spreuk 1 - Kenverhoudingen - 1 november 2014

Inleiding en verantwoording van Rudolf Steiner – 1 november 2014

Introductie en verantwoording – 1 november 2014